وضعیت بسته
شاخص کل ۰
ارزش بازار ۰ میلیارد ریال
آخرین معامله ۱۳۹۵/۱۰/۲۹    ۱۲:۳۰
مجموع ارزش معاملات ۲،۱۹۷،۴۲۲ میلیون ریال
مجموع حجم معاملات ۶۷۶،۲۴۶،۳۹۳ سهم
جمع تعداد معاملات ۲۹،۷۹۷ معامله